Lei en programmerer til dine prosjekter


.Net, Java, HTML5, Object C, C#, C og C++

main
 

 

Utleie av programmerere

 

 

Bred erfaring og spisskompetanse


Hos Future Processing finner vi over 400 høyt kvalifiserte programmerere som kan leies ut for mellomstore softwareprosjekter (3-12 mnd). Altiweb er kundens juridiske avtalepartner og vi er naturlig nok veldig stolte av å kunne representere Future Processing i Norge.

Utleie av konsulentene skjer etter følgende mal: 

 • Altiweb får av kunden en prosjektbeskrivelse, kravspesifikasjon og eventuelle preferanser på utviklingsspråk. 

 • Altiweb gir på bakgrunn av dette Future Processing en gjennomgang av prosjektet. Dette skjer i forbindelse med våre Skypekonferanser og vi får deretter en tilbakemelding på kapasitet, kompetanse og erfaring fra tilsvarende prosjekter. 

 • Altiweb gir en skriftlig oppsummering til kunden (frem til dette punkt har alt arbeid vært gratis).

 • Hvis kunden ønsker å gå videre er neste steg at kunden, sammen med Altiweb, deltar i et møte med den konsulenten/teamet som er satt opp. Dette skjer enten via Skypekonferanse, eller ved besøk hos Future Processing (ca.1 ½ time med fly fra Oslo og ca 50 min. med drosje fra flyplassen til selskapets hovedkontor).

 • Hvis kunden, etter denne brifingen ønsker å leie inn konsulenten/teamet så kan kunden velge om de ønsker å få arbeidet utført i Future Processing sine kontorer,- hos Altiweb på IT-Fornebu, eller i kundens egne lokaler. 

 • Altiweb vil være juridisk avtalepartner, sørge for all logistikk, samt gi kunden en fortløpende, daglig oppdatert prosjektstatus (gjennom vårt TiR system). 

 • Altiweb vil ha det økonomiske ansvar og forpliktelser både overfor kunden og den/de innleide konsulentene, samt sørge for veldig anstendige boforhold i de tilfelle der kunden ønsker at konsulenten/teamet skal jobbe i Norge. Les mer om Future Processing sin kompetanse, sertifikater og ISO godkjennelse.

 


Om Future Processing

 

 

400 programmerere hvorav 30 er dedikert Apputvikling (Bla. utviklet Standstedt flyplass-appen).
Er ISO 9001 sertifisert 2008, samt Microsofts Gold Certified Partner siden 10. mars 2009.

 

 

Kompetanse (Altiweb og Future Processing):

Microsoft. NET

 • NET 1.1 til 4.0, XNA Framework
 • C #, VB.NET, Managed C + +
 • ASP.NET (Web Forms, Web Controls), ASP.NET MVC, Silverlight
 • Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF),
 • Web Services,. NET Remoting, WCF

Cloud

 • Windows Azure, SQL Azure, Office 365, Amazon

Java

 • J2EE, J2SE, J2ME, Spring, JPA / Hibernate, Eclipse, Liquibase, JAXB, GWT / GXT, ESB.

Mobile

 • IPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone 7, jQueryMobile

Databaser

 • SQL Server (all editions) (SSIS, RS, SSRS), MySQL, Oracle, Access

Web Development / Rich Internet Applications

 • ASP.NET, JSP, Javascript, AJAX, JavaScript Frameworks (jQuery, Zepto, YUI, Dojo, MooTools, ExtJS), Microsoft Silverlight, GWT / GXT, Adobe Flex, AIR

Miscellaneous

 • Sharepoint , Exchange, OCS / Lync, Virtualization (VMware ESX, Hyper-V), Qt, Matlab

Windows Programming

 • C + +, Visual Basic, MFC, WTL, Win API, Vinn Sockets, COM, DCOM, ATL, ActiveX

Embedded Programming

 • NET Compact Framework, NET Micro Framework, C, C + +, Assembler x86, Analog Device DSP, Texas Instruments DSP, ARM

Computer Graphics and Vision

 • Imaging, Intel IPP, OpenCV, DirectX, OpenGL, AI

Design

 • OOA , OOD, Design Patterns,UML

SAP

 • SAP NetWeaver, ABAP, Web Services

Software Engineering

 • MSBuild, Ant, Maven, Continuous Integration (Hudson, CC.Net, TeamCity) Unit Testing.

Certificate:

 • Microsoft MCTS:
 • 70-433: Microsoft SQL Server 2008, Database Development.
 • 70-595: Developing Business Process and Integration Solutions by using Microsoft BizTalk Server 2010
 • 70-640: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
 •     70-662: Microsoft Exchange 2010, Configuring
 • 70-506: Silverlight 4.0, Development
 • 70-511: Windows Applications Development with .NET Framework 4.0
 • 70-513: Windows Communication Foundation Development with Microsoft NET Framework 4.0.
 • 70-515: Web Applications Development with NET Framework 4.0.
 • 70-516: Accessing Data with .NET Framework 4.0

MCPD:

 • 70-518: Designing and Developing Windows Applications Using Microsoft .NET Framework 4

Java

 • Sun Certified Java Programmer (SCJP), SE 6
 • Sun Certified Web Component Developer (SCWCD), EE5

PHP

 • PHP 5.3 Zend Certified Engineer

ISTQB

 • Certified Tester Foundation Level
 • PRINCE2 Foundation Certificate

 illustr partner


del mail

© 2013 Altiweb AS
Martin Linges Vei 25 - 1364 Fornebu

Telefon: +47 21 97 21 00
Faks:     +47 21 97 21 10

E-post:

Kart:    Trykk her

Logg inn

 

Trenger du hjelp?

Altiweb har fri support alle hverdager,
fra kl. 08:30 til 16:00 på mail og telefon.

E-post:

Telefon: +47 21 97 21 00

eller se våre hjelpesider for veiledning.